Informatie: De camera wet van 1 maart 2007

Hoe registreren?

  1. Aangifte doen van de camera installatie bij de privacycommissie ten laatste één dag voor de ingebruikname. Bestaande installaties moeten uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding aan de wet voldoen.
  2. Pictogram camerabewakingDe gefilmde personen verwittigen d.m.v. het officiële pictogram, met inlichtingen over de beheerder van de beelden. Pictogram: 100x150: 20€/stuk. 200x300: 30€/stuk. 400x600: 40€/stuk. Prijzen zijn excl. B.T.W.
  3. Indien de camera’s geplaatst zijn in arbeidsplaatsen moet er met volgende zaken rekening gehouden worden: Aanpassen cao68.
    Document per werknemer om hem/haar in kennis te stellen van de camerabewaking in de onderneming.

Indien u geen klant bent bij ons kan u al deze zaken bij ons verkrijgen:

  1. Pictogram 100x150
  2. Copy Belgisch staatsblad (wet 1 maart 2007)
  3. Copy cao 68 aangevuld met camerabewaking
  4. Copy bijlage bij het arbeidsregelment cao 68
  5. Copy Document per werknemer om hem/haar in kennis te stellen van de camerabewaking in de onderneming.

Voor de som van 100,00€/Excl. B.T.W. en portkosten