Informatie: De camera wet van 1 maart 2007

Korte samenvatting van de wetgeving

Omdat burgers steeds meer prioriteit geven aan veiligheid, raakt de plaatsing van bewakingscamera’s minder omstreden. Beslissen tot investeren in camerabewaking botst echter op een regelgeving. De camerawet (van 1 maart 2007) wil een haalbare oplossing bieden binnen het kader van de privacywetgeving. De regelgeving geldt niet wanneer de camera’s gebruikt worden in arbeidsomstandigheden voor doelstellingen bedoeld in de cao nr. 68.

  • Voorwaarde 1: Men mag in principe vrij beslissen om camerabewaking te plaatsen. Enkel voor openbare plaatsen moet de gemeenteraad eerst een positief advies geven. Om camerabewaking op openbare plaatsen te installeren, moeten dus wel opjectieve redenen zijn.
  • Voorwaarde 2: Men moet in alle gevallen een kennisgeving doen bij de privacycommissie, ten laatste één dag voor de ingebruikname van de installatie via www.privacycommission.be/elg/main.htm?siteLanguage=nl Bestaande installaties moeten uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding aan de wet voldoen. De Camerawet voorziet (belangrijke) boetes ter bestraffing!
  • Voorwaarde 3: Gefilmde personen moeten verwittigd worden d.m.v. het plaatsen van pictogrammen bij de toegang van de gefilmde locatie, met inlichtingen over de beheerder van de beelden. Wie deze plaats dan betreedt, wordt geacht met de camerabewaking in te stemmen.

Opletten bij het filmen, gebruik van beelden en bewaren:

Beelden mogen niet de intimiteit van personen schenden, of privacygevoelige informatie vaststellen. Beelden van een private ingang mogen wel de aangrenzende (openbare) ruimte filmen, als dit maar tot het strikte minimum beperkt wordt.

Het in real time bekijken, het opnemen en doorgeven van beelden worden gedetailleerd geregeld. In private plaatsen is dit erg vrij. Daarbuiten moet er sprake zijn van het kunnen ingrijpen in gebeurtenissen, het verzamelen van bewijzen of opsporen van daders. Men moet de beelden beveiligen tegen toegang door onbevoegden. En wie toegang heeft, moet natuurlijk de discretie hierover bewaren, tenzij er van misdrijven sprake is. Gefilmde personen mogen gemotiveerd toegang vragen tot beelden waarop ze te zien zijn.

Beelden mogen onbeperkt in de tijd bewaard worden wanneer ze helpen als bewijs of voor identificatie. Anders is de bewaarduur beperkt tot één maand.